Новини  

   

Учасникам відділення  

   

Зараз на сайті  

На сайті 94 гостей та користувачі відсутні

   

Реєстрація на секції  

   

      Відділення «Комп’ютерних наук» є структурним підрозділом КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді».

   Навчально-дослідницька діяльність учнів відділення «Комп’ютерних наук» поєднує ґрунтовну підготовку з інформатики з оволодінням інформаційно-комунікаційними технологіями та методами наукового пізнання, ознайомлення з логікою науково-дослідницького процесу. Навчально-виховна робота направлена на створення відповідних інноваційних інформаційних систем навчального призначення для учнівської молоді в їх навчально-дослідницькій діяльності – визначення, формування та добір програмно-інформаційних засобів, наявність чіткої методики використання інформаційно-комунікаційних засобів у навчальному процесі, фільтрації даних, які надходить до учнів, що забезпечує побудову освітнього простору підтримки розвивальної діяльності учнівської молоді. Започатковані різні форми аудиторної та поза аудиторної роботи, як з учнями старшої школи так і з вчителями інформатики та методистами м. Києва, а саме:

  • різноманітні науково-практичні конференції та семінари, що проводяться науково-дослідними інститутами Національної академії педагогічних наук України та Національної академії наук України, провідними вищими навчальними закладами;
  • науково-практичні семінари для вчителів інформатики, методистів м. Києва, що проводяться викладачами відділення «Комп’ютерних наук»;
  • консультації для учнів, вчителів інформатики, методистів м. Києва, що проводяться на базі Інституту Інформатики НПУ ім. М.П. Драгоманова, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут телекомунікаційного і глобального інформаційного простору НАН України;
  • впровадження в навчальний процес різних типів навчальних закладів елементів дистанційного навчання паралельно з традиційною формою навчання;
  • проведення спільно з компанією MICROSOFT WEB-кастів для учнів відділення;
  • екскурсії в різноманітні науково-дослідні центри, компанії ІТ спрямування;
  • участь в міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах тощо.

Відділення працює за напрямами:
     • СЕКЦІЯ «Комп’ютерні системи та мережі».
     • СЕКЦІЯ «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту».
     • СЕКЦІЯ «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем».
     • СЕКЦІЯ «Технології програмування».
     • СЕКЦІЯ «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми».
     • СЕКЦІЯ «INTERNET-технології та WEB-дизайн».

     Науково-дослідницька діяльність учнів проходить на базі Інституту Інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Аудиторії і лабораторії інституту оснащені сучасними матеріально-технічними засобами: в кожній лабораторії учні мають можливість вивчати різні навчальні дисципліни інформатичного циклу, проводити комп’ютерні експерименти, досліджувати різні природні та соціальні явища і процеси за допомогою відповідних комп’ютерних моделей, користуватись мережею Internet, отримуючи необхідні відомості з усього світу.

 

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER